ΤΕΝΤΕΣ ΜΕ ΜΠΑΡΑ

ΤΕΝΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΒΡΑΜΙΔΗ

Υλικά

Μηχανισμοί

Πλεονεκτήματα